Помощ

съвети

Transfer Blocked


SMFA ще блокира всеки трансфер, който счете за необичаен или съмнителен. Тяхното решение е спомогнато от нашата Automated Transfer Monitoring System (ATMS) и не е лично или целенасочено към вас. Сделката може да е била блокирана поради редица причини като: не е била честна, имало е прекалена изгода за едната страна или проблеми с акаунтите на един или повече мениджъри. Ако смятата, че сделката е честна и няма проблем с вашия акаунт, то проблема може да е в акаунта на другия мениджър, който SMFA неможе да разисква.

С времето ATMS "научава" за мениджърите и колко честно те играят играта. Мениджъри, които постоянно нарушават правилата, ще имат все повече затруднения да преговарят с други мениджъри и все повече техни трансфери ще бъдат блокирани.

Ако SMFA ви е блокирала провеждането на на трансфери с друг мениджър, те няма да променят решението си и е препоръчително да се опитате да извършите трансфери на другаде.