Помощ

съвети

Поръчков Игрови свят Advanced Rules


По време на създаването на вашия Поръчков Игрови свят можете да изберете кои Разширени Правила желаете, както и по всяко време на старта на всеки нов сезон преди Кръг 1 да бъде изигран като отидете на Моите Игрални Светове и кликнете на Game World Admin.

The SMFA will automatically enforce any of the Advanced Rules you select and they only effect clubs within your Поръчков Игрови свят. The Advanced Rules you can set are:

Правила на игровия свят:

 • Ниво на икономиката - Изберете силата на икономиката във вашият Игрови свят. Това е във връзка с паричните постъпления към вашият Игрови свят под формата на телевизионни права, билети, награди за трофеи и т.н. Това няма да повлияе на средствата, с които всеки клуб стартира при създаването на Игрови свят;
 • Квалификаций за промоция в горна лига - тази опция може да бъде включена или изключена;
 • Притеснения на играчите изключено - изключете тази опция от вашия Игрови свят;

Трансферни правила:

 • СМФА следи трансфери на - SMFA ще блокира всички странни и/или съмнителни трансфери.
 • Без купуване от неменажирани клубове - Играчи не могат да бъдат купувани от неменажирани клубове във вашия Игрови свят;
 • Без купуване от външни клубове - Играчи не могат да бъдат закупени от клубове извън вашия Игрови свят (обаче външни клубове могат да наддават за ваши играчи);
 • Без купуване на играче над определената възраст - Това може да бъде нагласено на определена или всяка възраст;
 • Без купуване на играчи с рейтинг над - Това може да бъде нагласено на определен рейтинг на играча:
 • Можете да предлагате само пари на клубовете в сделката - Играчи могат само да се купуват/продават за пари;
 • Не можете да платите сума над - Това може да бъде нагласено за определена сума;
 • Трансферен прозорец ЕДНО между Кръг Х и кръг Х - Играчи не могат да бъдат закупувани извън този трансферен прозорец;
 • Трансферен прозорец ДВЕ между Кръг Х и кръг Х - Играчи не могат да бъдат закупувани извън този трансферен прозорец;
 • Могат да се купуват играчи само от същата националност като клуба - Ако клубът ви е английски, можете да купите играчи, които са англичани.

Please be advised that if the SMFA is turned off it could result in unusual and/or dubious transfers. We only recommend turning this feature off if you are playing with friends and/or work colleagues in a Private Игрови свят.

Мениджър Правилник:

 • Мениджъра може да бъде уволнен, ако завърши на дъното: - Вие може да изберете 1, 2 или 3. Този мениджър ще бъде уволнен и клубът ще бъде достъпен отново;
 • Мениджъра трябва да влезе в този Игрови свят най-малко веднъж: - Може да се настрои към:
 • SM Дни по подразбиране - това са стандартните дни в които трябва да влезете в своя отбор,
 • 7 дни - Мениджъра трябва да влезе в рамките на 7 дни или ще бъде премахнат автоматично,
 • 10 дни - Мениджъра трябва да влезе в рамките на 10 дни или ще бъде премахнат автоматично,
 • 14 дни - Мениджъра трябва да влезе в рамките на 14 дни или ще бъде премахнат автоматично.

По време на създаването на вашия Поръчков Игрови свят можете да изберете кои Разширени Правила желаете, както и по всяко време на старта на всеки нов сезон преди Кръг 1 да бъде изигран като отидете на Моите Игрални Светове и кликнете на Game World Admin.

Please do not contact SM Support in relation to editing your Advanced Rules as we will not action your request.