Помощ

съвети

Поръчков Игрови свят Достъп


По време на създаването на вашия Поръчков Игрови свят можете да изберете нивото на достъпност, което желаете, както и по всяко време след това като отидете на Моите Игрални Светове и натиснете върху Game World Admin. Можете да разешите достъп до вашия Поръчков Игрови свят според следните критерии:

  • Manager Reputation Entry Level - select the minimum number of SM Reputation you want from a manager involved in your Игрови свят.
  • Public Open - completely open, anyone who meets your Manager Reputation entry level can join your Игрови свят.
  • Private Application - everyone has to apply and await your approval to join your Игрови свят.
  • Private Locked - no one can join your Игрови свят.
  • Private Invitation - you offer jobs to people (recommended when creating).