Помощ

съвети

Поръчков Игрови свят


Поръчкови Игрови светове се закупуват и създават от членове на обществото на Soccer Manager. Създателят може да взема решения относно формата и правилата на този Игрови свят.