Помощ

съвети

Ръководене на национални отбори


Международното управление е уникална функция само за Златни Мениджъри. Затова, ако сте Златен Мениджър ще имате шанс да се превърнете в международен мениджър.