Помощ

съвети

Златен Игрови свят


The elite Златен шампионат contain multiple national leagues running at the same time in a huge Игрови свят. The format for these elite Игрални светове make them unique from any other.

There are currently 3 different Игрови свят templates:

  • Версия I - този образец съдържа 6 национални лиги и 6 мултинационални/регионални лиги.Златен шампионат 1 до 16 са направени чрез този образец. Пример за Версия I може да бъде намерен тук.
  • Версия II - този образец включва 15 национални лиги. Златен шампионат 17 до 146 са направени чрез този образец. Пример за Версия II може да бъде намерен тук.
  • Версия III - този образец включва 19 национални лиги. От 19 национални лиги 14 от тях ще бъдат програмирани (което означава, че те ще бъдат в бъдещ Златна Лига), а другите 5 национални лиги ще бъдат различни всеки път (като те ще бъдат избирани произволно от сзточник на национални лиги). Златна Лига 147 бе първият Игрови свят създаден използвайки този образец. Всички бъдещи Златен шампионат ще бъдат създавани използвайки този образец. Пример за Версия III може да бъде намерен тук.

Всяка Златна Лига се създава през неопределен период от време.

Ако все още сте Професионален мениджър и желаете да участвате в тези елитни Игрални светове, тогава сега е времето да ъпгрейднете акаунта си чрез Ъпгрейди.