Помощ

съвети

Профил


Вашият профил съддържа всичката информация за вас, която вашите приятели и други членове могат да виждат. Както и да е обаче вие можете лесно да ограничите част видимата от хората информация от вашите Настройки на профила. Вашия профил е и визитка на вашите резултати като мениджър, показвайки вашата история като мениджър и постиженията ви в Soccer Manager.