Помощ

съвети

Поръчков Игрови свят


Може ли всеки да закупи и създаде Поръчкови Игрови светове?
Всеки член на Soccer Manager общноста може да закупи, създаде и управлява Поръчкови Игрови светове.

Как да създам Поръчков Игрови свят?
След като вече сте закупили Поръчков Игрови свят от Ъпгрейди, може да го създадете като отидете на Моите Игрални Светове и кликнете на Създай Игрови Свят. После ще трябва да изпълните петте стъпки на екрана преди да създадете вашия Поръчков Игрови свят

Мога ли да изтрия моя Поръчков Игрови свят и да създам нов такъв?
След като веднъж сте създали свой Поръчков Игрови свят, той не може да бъде изтрит. Ако желаете да създадете нов Поръчков Игрови свят, ще трябва да закупите такъв през Ъпгрейди.

Can I change the name of my Поръчков Игрови свят?
You can't change the name of your Поръчков Игрови свят as this is unique in the game.

Can I change my Поръчков Игрови свят rules?
You can only edit the Advanced Rules of your Игрови свят once at the start of a new season before the first turn is played.

How are my Advanced Rules enforced?
The SMFA will automatically enforce any of the Advanced Rules you select.

How do I accept and reject new managers in my Поръчков Игрови свят?
You can accept and reject new managers by going to My Game Worlds and then clicking on Game World Admin.

How do I remove a manager from my Поръчков Игрови свят?
You cannot remove any manager from your Игрови свят. However, if you believe that any manager within your Игрови свят has broken the Terms of Use they agreed to then you need to report them via the All Transfers page. The SMFA will then investigate this and if necessary take the appropriate action.

My application has been rejected for a Поръчков Игрови свят what should I do?
The Поръчков Игрови свят owner can accept or reject any managers they do or do not want within their Игрови свят.

Can you lift a ban from a manager within your Поръчков Игрови свят?
You can view the managers that have been removed and banned from your Поръчков Игрови свят from My Game Worlds and unban them if you want to.

Is it possible to swap clubs within your Поръчков Игрови свят?
You can not swap any club for another club once you have created your Игрови свят.

Can I remove all of the managers within my Поръчков Игрови свят?
You can not remove all the managers in your Поръчков Игрови свят as this would be on unfair on the managers.